GCSME
Image default
Business / Transportation and Logistics

Een zorgchalet is een uitkomst

Een zorgchalet van Wernsen in uw eigen achtertuin is een uitkomst voor veel mensen. Voor zowel de zorgbehoevenden als de zorgverleners. Nederland telde maar liefst 4,4 miljoen mantelzorgers (16+) in 2016. Een mantelzorger zorgt voor mensen (veelal familieleden) die zorg nodig hebben. Vaak zijn het de eigen ouders. Het delen van de verantwoordelijkheid voor de zorg onder de broers en zussen kan echter een controversiële kwestie worden als vragen als “Wie doet wat, wanneer en hoe” niet zo gemakkelijk kunnen worden beantwoord. Hoe moet de zorg worden georganiseerd en waar moet de dialoog beginnen? Om tot een harmonieuze samenwerking tussen broers en zussen te komen, kost het een beetje tijd, want de planning vereist enige compromissen.

Een zorgchalet helpt bij het verdelen van taken

Een zorgchalet biedt ook dan uitkomst. Het is dan niet meer zo vanzelfsprekend dat die ene zoon of die ene dochter alle zorg op zich neemt. Met een zorgchalet in de eigen achtertuin kunt u de verzorging van uw dierbaren stap voor stap organiseren zonder veel stress. Daarbij is het belangrijk navolgende zaken in acht te houden.

Wees vooruitziend en praat met uw broers en zussen

Voordat het geval van acute verpleging van de eigen ouders zich voordoet, is het belangrijk met zijn broers en zussen te hebben gesproken over hoe men de zorg in voorkomend geval gaat regelen. Dit kan helpen om met een koel hoofd op een crisis te reageren. Het vermindert het conflictpotentieel en biedt veiligheid. Als u wilt praten met uw broers en zussen over de zorg voor uw ouders, houd het gesprek zo eenvoudig mogelijk aan het begin en betrek alle broers en zussen erbij. Het is het beste om een bijeenkomst te plannen waar iedereen persoonlijk aanwezig kan zijn en niet alleen per telefoon. Het doel is om samen met uw broers en zussen een teammentaliteit te ontwikkelen. Natuurlijk kunnen ook andere naaste familieleden betrokken zijn.

Houd rekening met de behoeften van uw ouders

Neem de tijd om na te denken over wat het beste past bij de behoeften van uw ouders. Houd er altijd rekening mee dat dit niet slechts één gesprek is, maar een voortdurende dialoog tussen u, uw broers en zussen en uw ouders. Hoe meer vertrouwenspersonen er zijn, hoe beter. Want ieder mens herkent verschillende dingen die belangrijk zijn en kan gebieden aan het licht brengen die nog niet in aanmerking zijn genomen.

Verdeel taken en verantwoordelijkheden

Als eenmaal met de ouders is gesproken en hun behoeften duidelijk zijn geformuleerd, kunnen de verantwoordelijkheden binnen het gezin worden verdeeld. Afhankelijk van persoonlijke capaciteiten, tijd capaciteiten en interesses. Zo moet een persoon bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor contracten en andere formaliteiten om verwarring te voorkomen. Vergeet niet ook de kleinkinderen erbij te betrekken. Misschien willen uw kinderen ook graag hun steentje bijdragen en voor opa of oma zorgen door kleinere boodschappen te doen. Dit kan de kinderen waardevolle herinneringen geven en de gezinsbanden versterken.

Neem contact op met Mantelzorg Wernsen om alle woonwensen in kaart te brengen en de bouw van het zorgchalet uit handen te geven.