GCSME
Image default
Business / Transportation and Logistics

Wanneer heeft u nu wel of geen advocaat Zeist nodig?

U heeft geen advocaat Zeist nodig als u op het werk een relatief licht letsel oploopt dat volledig geneest dankzij een juiste behandeling. In zulke situaties hoeft u waarschijnlijk geen advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld bij verwondingen die duidelijk verband houden met het werk, geen uitgebreide medische behandeling nodig hebben, niet te maken hebben met een lang ziekteverzuim en niet resulteren in blijvend letsel. Stel u heeft uw enkel verstuikt nadat u over een gladde vloer in de pauzeruimte bent uitgegleden. Uw arts gaf u het advies om uw enkel te koelen, pijnstillers te nemen en een paar dagen op bed te blijven liggen. Omdat u echter een kantoorbaan heeft, kunt u vrij snel weer aan het werk en was uw enkel binnen een paar weken weer volledig genezen. In dit geval zijn uw kosten gedekt.

Wanneer is een advocaat Zeist meestal wel nodig?

Telkens wanneer u een geschil heeft met de verzekeringsmaatschappij, is het verstandig een advocaat in Zeist van Schouten Advocaten in te huren om u te laten vertegenwoordigen. U moet bewijsmateriaal verzamelen om de positie van de verzekeringsmaatschappij te betwisten, wat kan bestaan uit het afnemen van verklaringen, het aanvragen van een onafhankelijk medisch onderzoek, en het inhuren van deskundige getuigen – die allemaal juridische kennis en vaardigheden vereisen. Bijvoorbeeld wanneer uw claim wordt afgewezen. Verzekeringsmaatschappijen ontkennen schadeclaims van werknemers om verschillende redenen. Zo kan de verzekeringsmaatschappij beweren dat uw letsel niet werk gerelateerd was of dat u uw claim te laat heeft ingediend. Deze procedures vergen over het algemeen veel formeel papierwerk dat ingediend moet worden en juridische kennis om het juiste bewijs te verzamelen om uw zaak voor te leggen op een hoorzitting.

Verzekeringsmaatschappij doet moeilijk

Uw permanente handicap wordt betwist. Als de verzekeringsmaatschappij het niet eens is met de beoordeling die uw behandelend arts heeft toegekend, kan de verzekeringsmaatschappij u verplichten een onafhankelijk medisch onderzoek te laten verrichten door een arts van haar keuze. Deze arts zal waarschijnlijk een veel lagere invaliditeitsclassificatie toekennen, die de verzekeringsmaatschappij zal gebruiken om u minder uitkeringen te betalen. Een advocaat kan van essentieel belang zijn zodat u een eerlijke regeling krijgt of om een rechter ervan te overtuigen dat u recht heeft op een hogere beoordeling.

Contact

En zo zijn er nog tal van mogelijkheden waarbij een advocaat u bij kan staan. Neemt u daarom gerust contact op met de professionals van Schouten Advocaten in Zeist (Utrecht) voor meer informatie voor uw specifieke situatie.